mike.jouwweb.nl
Home » Nijmegen Onderling Sterk

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Nijmegen Onderling Sterk

Over WIG
   Waar staat WIG voor? (afkorting en missie)
 
   Organisatie (organogram en medewerkers)
 
   Jaarverslag 2011, 2010, 2009 en 2008
 
  
 

Waar staat WIG voor?  

WIG staat voor Werkgroep Integratie Gehandicapten. De WIG is een actieve Nijmeegse belangenorganisatie, die zich sinds 1972 inzet voor mensen met een lichamelijke handicap of
chronische ziekte, ongeacht leeftijd.  

Missie    

De WIG wil bijdragen aan gelijkwaardige sociale en maatschappelijke participatie van mensen met
een (lichamelijke) functiebeperking, omdat deze groep nog steeds -puur op grond van hun 
beperking- wordt achtergesteld of buitengesloten. Dat doen wij middels belangenbehartiging op een breed terrein, door mensen met en zonder handicap, dit alles vanuit een positief-kritische grondhouding.  

Wat doet WIG?  

  • Belangenbehartiging, collectief: op de terreinen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), toegankelijkheid, wonen, vervoer, arbeid & inkomen 
  • Belangenbehartiging & coaching op het gebied van mensen met een verstandelijke beperking
  • Belangenbehartiging, individueel: Wmo, arbeid & inkomen
  • Voorlichting: op scholen (van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs) en aan professionals
  • Informatie en advies: via ons meld- en informatiepunt  

 

Organisatie  

De WIG is een zelfstandige stichting met de gemeente Nijmegen als belangrijkste financier.
Er werken zowel betaalde als vrijwillige medewerkers.

Klik hier voor een organogram van de WIG in PDF-bestand.  

 

Wie werken er bij de WIG?  

Een overzicht van staf- en bureaumedewerkers:

 

Jos Kersten algemeen directeur; projectleider MIP
Caroline Spoelstra hoofd bedrijfsvoering
Laurian Alferink coach mensen met verstandelijke beperking
Annemieke van der Gronden projectleider Scholenproject
Marcel Giebels projectleider Toegankelijkheid
Louis Bras projectleider/ bouwkundige Expertisecentrum
Will Peters medewerker Expertisecentrum
Lilian Vermond (financieel) secretariaat WIG
Helma van Haalen secretariaat WIG
Paul Vermond financieel medewerker
Birgit van der Putten beleidsmedewerker
Ilona Berendsen beleidsmedewerker
Sabrina Abdoelbasier beleidsmedewerker
Anny Langen medewerker MIP
Annemieke Vinkenvleugel medewerker MIP
Marry Hurenkamp (extern) personeelsmedewerker, trainer
   
   


Jaarverslag
 
      

   Klik hier om het jaarverslag 2011 te openen (als PDF-bestand).

   Klik hier om het jaarverslag 2010 te openen (als PDF-bestand).

   Klik hier om het jaarverslag 2009 te openen (als PDF-bestand).

   Klik hier om het jaarverslag 2008 te openen (als PDF-bestand). 

Folder van de WIG in PDF-bestand:  

PDF van de Algemene folder van de WIG

Facebook: https://www.facebook.com/nijmegen.onderlingsterk website: http://www.wig.nl/ en http://www.zrc-nijmegen.nl/